การรับประกับแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ของ NIU มีอายุการใช้งานอยู่ที่ 2 ปี หรือ 20,000 กม. พร้อมรับประกันตัวแบต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานตัวรถ
หรือสุขภาพ/ความาสามารถของแบตเตอร์รี่ลดลงเหลือ 60% สามารถติดต่อฝ่าย Service เพื่อดำเนินการเปลี่ยนให้ต่อไป

!-- Google Tag Manager (noscript) ITOPPLUS -->